ikona

O nas

Polityka danych osobowych- Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem
w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

ELWOJ z siedzibą w Gnieźnie - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest ELWOJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elżbieta Dąbska & Wojciech Tomczak ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno  - dalej: Firma

Możesz kontaktować się z nami listownie na adres ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno, mailowo na adres: biuro@autokary-elwoj.pl, telefonicznie pod numerem 61 425-03-30.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i/lub wykonywania umowy oraz umożliwienia
i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym ELWOJ  zamierza zawrzeć lub zawarła umowę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

Twoje dane możemy przekazywać:

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozdrawiamy

ELWOJ
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Elżbieta Dąbska & Wojciech Tomczak
ul. Kolejowa 2
62-200 Gniezno

Zarezewuj on-line

Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwa wykfalifikowana kadra kierowców, których cechuje kultura osobista, punktualność i profesjonalizm.

Formularz
zamówienia autokaru


Pobierz formularz PDF
Bilety
autokarowe


Kup bilet on-line
Elwoj Wynajem Autokarów
tel./fax
61 425 03 30
tel. kom.
601 58 49 03